Een ogenblik geduld a.u.b.

CIJFERDOSSIER // Onderwijskansen in Limburg: een analyse op basis van cijfers

door Koen Snyers

Wat kunnen cijfers ons leren over de onderwijskansen in Limburg en de Limburgse gemeenten? In dit dossier trachten we een antwoord te geven op die vraag met cijfers over leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en over studenten in het hoger onderwijs.

24 maart 2022

Wat brengen we in kaart?

We werpen in dit cijferdossier een blik op onderwijs(kansen) door achtereenvolgens te kijken naar leerlingen naar onderwijssoort in het leerplichtonderwijs, aanwezigheid van maatschappelijk kwetsbare groepen in het gewoon basis- en secundair onderwijs, deelname aan onderwijsvormen in het gewoon secundair onderwijs, schoolse vertraging in het gewoon lager en secundair onderwijs en participatie aan het hoger onderwijs. Alle cijfers hebben betrekking op de woonplaats van leerling/student.

Enkele vaststellingen

Limburg telt procentueel meer leerlingen in het buitengewoon onderwijs dan Vlaanderen, maar iets minder leerlingen in het deeltijds beroepsonderwijs.

Leerlingen uit Limburg tikken vooral meer aan als indicatorleerling en op het kenmerk schooltoelage, leerlingen uit heel Vlaanderen tikken meer aan op het kenmerk andere thuistaal.

Limburg telt procentueel meer leerlingen in het BSO/TSO en minder leerlingen in het ASO dan Vlaanderen. Op basis van de cijfers over het ASO (en het BSO) liggen de doorstromingskansen van Limburgse jongeren dus wat lager dan die van hun Vlaamse leeftijdsgenoten.

Het percentage Limburgse leerlingen met schoolse vertraging daalde zowel in het gewoon lager onderwijs als in het gewoon secundair onderwijs.

Bijna één op de negen Limburgse schoolverlaters verlaat de school zonder diploma of getuigschrift secundair onderwijs.

De participatie aan het hoger onderwijs neemt toe, maar Limburgse jongvolwassenen participeren procentueel nog altijd minder aan het hoger onderwijs dan hun Vlaamse leeftijdsgenoten. Bij Limburgse studenten zien we verhoudingsgewijs meer studenten professionele bachelor en minder studenten academische bachelor / master dan bij Vlaamse studenten.

Raadpleeg het cijferdossier online

Je kan dit cijferdossier downloaden via de rubriek onderwijs op de pagina Dossiers. Wil je verder kijken welke cijfers en statistieken er allemaal beschikbaar zijn over het thema onderwijs? Dat kan door naar de homepagina van limburg.incijfers.be te surfen en daar voor het thema onderwijs te kiezen, of op de homepagina rechtsboven verder te klikken naar de databank en daar verder te navigeren in het thema. Verder is er via deze website ook een gemeentelijk rapport onderwijs beschikbaar.

Meer weten?

Heb je vragen bij dit cijferdossier? Heb je vragen over Limburg in cijfers? Stuur dan een e-mail naar dataenanalyse@limburg.be of neem contact op via 011 23 72 35.