Een ogenblik geduld a.u.b.

Dossiers

  • Een cijfermatige blik op verder studeren bij Limburgse jongvolwassenen

    Cijferdossier september 2023 // In dit dossier werpen we een cijfermatige blik op verder studeren bij Limburgse jongvolwassenen. We kijken naar de evolutie van het aantal inschrijvingen en studenten hoger onderwijs, naar een indicator voor de participatiegraad aan het hoger onderwijs, naar het aandeel van de inschrijvingen hoger onderwijs aan een universiteit, naar de inschrijvingen in het hoger onderwijs per type opleiding en naar de plek waar Limburgse jongvolwassenen studeren.

    / onderwijs / 634 kB

  • Onderwijskansen in Limburg: een analyse op basis van cijfers

    Cijferdossier maart 2022 // Wat kunnen cijfers ons leren over de onderwijskansen in Limburg en de Limburgse gemeenten? In dit dossier trachten we een antwoord te geven op die vraag met cijfers over leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en over studenten in het hoger onderwijs: leerlingen naar onderwijssoort in het leerplichtonderwijs, aanwezigheid van maatschappelijk kwetsbare groepen in het gewoon basis- en secundair onderwijs, deelname aan onderwijsvormen in het gewoon secundair onderwijs, schoolse vertraging in het gewoon lager en secundair onderwijs en participatie aan het hoger onderwijs.

    / onderwijs / 1145980 kB