Een ogenblik geduld a.u.b.

DATABANKNIEUWS // Vernieuwd gemeentelijk rapport met veiligheidscijfers online

door Koen Snyers

Het gemeentelijke rapport met veiligheidscijfers dat al enige tijd online beschikbaar was, werd onlangs vernieuwd. Bovendien kregen de veiligheidscijfers in de databank recent een update. De meest actuele cijfers zijn nu die van de loop van 2018.

04 december 2019

Een vernieuwde versie van het veiligheidsrapport

Het gemeentelijke rapport veiligheid geeft een globale schets van de lokale situatie op het vlak van criminaliteit en verkeersveiligheid.

In het eerste hoofdstuk staan we stil bij een aantal geregistreerde misdrijven, gebaseerd op de hoofdcategorieën van misdaad voor het meest recente jaar (momenteel is dat de loop van het jaar 2018), maar we brengen we ook de trends van de voorbije jaren in kaart.

Het tweede hoofdstuk belicht de verkeersveiligheid voor het meest recente jaar (ook de loop van het jaar 2018), plus hoe deze de voorbije jaren evolueerde. Hiervoor gaan we dieper in op het aantal verkeersongevallen naar type verwonding en type voertuig. Ook nemen we de verkeersslachtoffers naar type verwonding en leeftijdscategorie onder de loep.

Download het rapport veiligheid voor jouw gemeente via de pagina Rapporten.

Ander kort nieuws

  • In het online dashboard met kerncijfers zit sinds kort ook een pagina voor het thema klimaat, met cijfers over het energieverbruik en de CO2-emissie, het energieverbruik en de CO2-emissie door huishoudens, uitbetaalde premies aan huishoudens, de gereduceerde CO2-emissie door productie van hernieuwbare elektriciteit, het geïnstalleerde vermogen van PV-installaties en de benuttingsgraad van daken voor PV-installaties.
  • In de online databank zitten sinds kort ook cijfers over mobiliteit: cijfers over woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer, over abonnementen bij De Lijn, over ingeschreven personenwagens en over laadpalen voor elektrische voertuigen, naast cijfers over verkeersveiligheid die al langer ook in de rubriek veiligheid hun plaats hebben.

Surf naar de startpagina van limburg.incijfers.be en klik op de tegel van het thema klimaat of mobiliteit om de cijfers te raadplegen.

Meer info

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Wil je dat we je wegwijs maken? Is er iets dat je niet terugvindt? Mail dan naar dataenanalyse@limburg.be of bel naar 011 23 72 35.

Je kan Limburg in cijfers ook op de voet volgen via Twitter. Wil je je abonneren op nieuws over Limburg in cijfers? Ga dan naar de pagina op limburg.be, vul je e-mailadres in, vink kaarten en cijfers aan als rubriek en klik op inschrijven.