Een ogenblik geduld a.u.b.

DATABANKNIEUWS // Twee nieuwe rapporten met klimaatcijfers beschikbaar

door Koen Snyers

Via limburg.incijfers.be zijn er nu twee nieuwe rapporten met klimaatcijfers beschikbaar. Het gaat om een rapport klimaatscenario's en een rapport adaptatiemaatregelen, die samen met het al bestaande rapport klimaat en energie een drieluik vormen om het klimaatbeleid in jouw gemeente op te volgen.

28 maart 2022

Een rapport klimaatscenario's en een rapport adaptatiemaatregelen

Alle Limburgse gemeenten ondertekenden het Burgemeestersconvenant, waarbij ze een ambitieuze klimaatdoelstelling onderschrijven: 40% à 55% CO2-reductie tegen 2030, meer dan 80% tegen 2050, … Gemeenten bereiden mee het pad voor om op lange termijn naar een nuluitstoot te evolueren (mitigatie), zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast is adaptatiebeleid in volle ontwikkeling om zo de gemeenten te wapenen tegen de verwachte gevolgen van de klimaatverandering.

Ter ondersteuning van het gemeentelijk klimaatmitigatiebeleid (verminderen van de broeikasgasuitstoot) was er via limburg.incijfers.be al langer een rapport klimaat en energie beschikbaar, met daarin globale CO2-cijfers, cijfers over CO2-uitstoot door huishoudens en de factoren die daarop een invloed hebben, cijfers over mobiliteit, over hernieuwbare energie, over openbare verlichting, over landbouw en andere nuttige cijfers.

Nu komen daar dus twee nieuwe rapporten bovenop. Het rapport klimaatscenario's bevat belangrijke gegevens in verband met toekomstige klimaatveranderingen. Het gaat in dit rapport om cijfers over droogte, wateroverlast / overstroming en hitte, met telkens focus op de klimaattoestand, de klimaateffecten en de klimaatimpact. In het rapport adaptatiemaatregelen zijn de belangrijkste gegevens op het vlak van aanpassen aan de gevolgen van het veranderende klimaat opgenomen. In dat rapport gaat het om cijfers over ontharden, waterbeheer, bebossen / vergroenen / natuurbeheer, beheersen van warmteopname en afschermen van klimaateffecten.

Download de rapporten online

Je kan het rapport klimaatscenario's en het rapport adaptatiemaatregelen bekijken en downloaden via de rubriek klimaat van de Rapportenpagina hier op limburg.incijfers.be. De rapporten zijn beschikbaar op gemeentelijk en provinciaal niveau. Op de rapportenpagina klik je verder naar het rapport, vervolgens kies je een gebiedsniveau (gemeente of provincie), je selecteert het gewenste gebied plus het gewenste vergelijkingsgebied.

Meer weten?

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar dataenanalyse@limburg.be of neem contact op via 011 23 72 35. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuws over limburg.incijfers.be? Abonneer je dan, als je dat nog niet deed, op ons nieuws: vul je e-mailadres in, vink "kaarten en cijfers" aan en klik op "inschrijven".