Een ogenblik geduld a.u.b.

DATABANKNIEUWS // Nieuw rapport met cijfers over opvang van baby's en peuters

door Koen Snyers

Om lokale besturen te ondersteunen bij hun regierol kinderopvang, werd een gemeentelijk rapport opvang baby's en peuters ontwikkeld in samenwerking met het Agentschap Opgroeien. Het rapport bevat gegevens over de (demografische) context waarin kinderopvang plaatsvindt, het opvangaanbod en de gebruikers van het opvangaanbod.

24 november 2022
 

Wat heeft het nieuwe rapport opvang baby's en peuters te bieden?


Het rapport met cijfers over de opvang van baby's en peuters bestaat uit drie delen.
Een eerste deel geeft inzicht in de (demografische) context. Zo zijn er evolutiecijfers van het aantal geboorten en het aantal 0- tot 2-jarigen. Daarnaast bevat het rapport informatie over de mogelijke maatschappelijke kwetsbaarheid van jonge kinderen aan de hand van indicatoren zoals de gezinssamenstelling, de herkomst en de thuistaal van de 0- tot 2-jarigen in de gemeente.
In een tweede deel wordt ingezoomd op het opvangaanbod voor baby’s en peuters per wijk. Het totale opvangaanbod wordt uitgesplitst naar vergunnings- en tarieftype. Daarnaast wordt ook het aanbod aan dringende opvangplaatsen en opvangplaatsen met een pluskenmerk in kaart gebracht, plus het aantal gestarte en gestopte opvanglocaties.
Het derde deel van het rapport gaat over de gebruikers van het kinderopvangaanbod. Het bevat gegevens over het aandeel van de 0- tot 2-jarigen dat gebruikmaakt van opvang, hoe oud de kinderen zijn als ze starten en waar kinderen naar de opvang gaan.
 

Raadpleeg het rapport en de cijfers over opvang van baby's en peuters


Neem jij in jouw lokaal bestuur de regierol kinderopvang op of speel jij op een andere manier een actieve rol in de organisatie van kinderopvang voor baby’s en peuters? Bekijk dan snel het Rapport opvang baby’s en peuters voor jouw gemeente!
Je kan het nieuwe rapport opvang baby's en peuters raadplegen en downloaden via de rubriek zorgaanbod van de Rapportenpagina hier op limburg.incijfers.be. Het rapport is beschikbaar op gemeentelijk niveau en bevat ook cijfers op wijkniveau. Op de rapportenpagina klik je verder naar het rapport, vervolgens kies je je gemeente en het gewenste gebiedsniveau (statistische sector of wijk).
Alle cijfers over opvang van baby's en peuters kan je ook terugvinden in de databank. Kerncijfers over het thema vind je terug in het dashboard zorgaanbod. Dat bereik je door op de homepagina van limburg.incijfers.be op de tegel zorgaanbod te klikken en in het dashboard je gemeente en een vergelijkingsgebied te selecteren.
 

Een greep uit het andere databanknieuws


Nieuw in de achterliggende databank van limburg.incijfers.be zijn de cijfers over speedpedelecs (thema mobiliteit) en over onbebouwde percelen (thema ruimte). Ook is er een uitbreiding en een actualisatie met cijfers over de taal moeder-kind (thema nationaliteit, herkomst en taal). Verder zijn er onder meer actualisaties van de cijfers over huishoudens naar huishoudensgrootte (thema huishoudens), de inkomensgarantie voor ouderen (thema welvaart en armoede), stopzettingen / oprichtingen / faillissementen van btw-plichtige ondernemingen (thema economie), de grootste varkens- en pluimveebedrijven (thema landbouw) en het wagenbezit bij huishoudens (thema mobiliteit). ‚Äč
 

Meer weten?


Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar dataenanalyse@limburg.be of neem contact op via 011 23 72 35. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuws over limburg.incijfers.be? Abonneer je dan, als je dat nog niet deed, op ons nieuws: vul je e-mailadres in, vink "kaarten en cijfers" aan en klik op "inschrijven".