Een ogenblik geduld a.u.b.

DATABANKNIEUWS // Nieuw gemeentelijk rapport met cijfers op wijkniveau

door Koen Snyers

Via limburg.incijfers.be is een nieuw gemeentelijk rapport beschikbaar, het zogenaamde rapport kerncijfers voor buurtgerichte zorg, met een ruime selectie van cijfers op wijkniveau.

12 oktober 2020

Buurtgerichte zorg?

Het nieuwe rapport komt er ter ondersteuning van het gemeentelijke beleid in het kader van buurtgerichte zorg, een organisatiemodel waarbij geïntegreerde zorg op maat van de buurt/wijk centraal staat. Het concept buurtgerichte zorg is onderdeel van heel wat Vlaamse regelgeving: het decreet lokaal sociaal beleid, het woonzorgdecreet, het decreet met betrekking tot de reorganisatie van de eerstelijnszorg, het decreet persoonsvolgende financiering en het decreet inzake geestelijke gezondheidszorg.

De uitwerking van een buurt-/wijkgericht beleid start met een goede omgevingsanalyse van de buurt/wijk. Het rapport kerncijfers voor buurtgerichte zorg wil daartoe bijdragen. Het rapport bundelt een aantal cijfers op wijkniveau, om zo de situatie in wijken binnen de gemeente in kaart te brengen.

Een ruime waaier van cijfers

In het rapport kerncijfers voor buurtgerichte zorg zit inhoudelijk een ruime waaier van cijfers: demografische gegevens, gegevens over huishoudens, cijfers over het woningenaanbod, cijfers over de basisuitrusting in wijken/buurten en cijfers over maatschappelijke kwetsbaarheid op verschillende domeinen. Tot slot is er een samenvattende taartgrafiek die de maatschappelijke kwetsbaarheid op wijkniveau in kaart brengt op basis van een synthese van twaalf indicatoren.

Van statistische sectoren naar wijken

Om cijfers op een lager dan gemeentelijk niveau weer te geven, gebruikt de databank provincies.incijfers.be het niveau van statistische sectoren als basis. Op basis van een clustering van die sectoren ontwikkelden intussen al vijftien Limburgse gemeenten een gedragen wijkindeling voor hun gemeente. Voor deze gemeenten is het gemeentelijk rapport kerncijfers voor buurtgerichte zorg beschikbaar voor de zelf gedefinieerde wijken, voor de andere gemeenten is het rapport beschikbaar voor een standaardwijkindeling die gebaseerd is op de sectorcodes.

Wil jouw gemeente ook een zelf gedefinieerde en gedragen wijkindeling laten integreren in de databank? Dat kan. We bieden elke gemeente de mogelijkheid om, vertrekkend van de bestaande statistische sectoren, in provincies.incijfers.be een eigen, gedragen wijkindeling te definiëren. In de projectfiche lees je hoe dit kan.

Raadpleeg het rapport online

Je kan het rapport kerncijfers voor buurtgerichte zorg online raadplegen via limburg.incijfers.be. Surf daarvoor naar het thema buurtgerichte zorg op de pagina rapporten en klik verder naar het rapport in de databank. Je kan dan de gewenste gemeente kiezen en het rapport van de geselecteerde gemeente downloaden als pdf.

Meer weten?

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar dataenanalyse@limburg.be of neem contact op via 011 23 72 35.

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuws over limburg.incijfers.be? Abonneer je dan, als je dat nog niet deed, op ons nieuws: vul je e-mailadres in, vink "kaarten en cijfers" aan en klik op "inschrijven".