Een ogenblik geduld a.u.b.

CIJFERDOSSIER // Vlucht van Limburgse twintigers naar buiten de provincie?

door Koen Snyers

In welke mate verlaten Limburgse twintigers onze provincie, bv. omdat ze na hun studies buiten Limburg niet meer terugkeren of omdat ze zich omwille van hun job buiten de provincie vestigen? De redenen zijn niet in kaart te brengen op basis van bevolkingsstatistieken, maar in dit cijferdossier schetsen we wel in welke mate er sprake is van een vlucht van Limburgse twintigers naar buiten de provincie.

9 april 2020

De indicatoren op een rij

Om na te gaan of er sprake is van een vlucht van Limburgse twintigers naar buiten de provincie, kijken we naar verschillende indicatoren. Om te beginnen kijken we naar de evolutie van de leeftijdsgroep van twintigers (en ook dertigers), vergeleken met die van de totale bevolking.
Een accurater zicht verkrijgen we door te kijken naar de evolutie van de verhuisbewegingen bij twintigers, zowel de interne (binnenlandse) als de internationale verhuisbewegingen.

Limburg had een negatief intern migratiesaldo bij twintigers in de periode 2014-2018

Eén van de voornaamste bevindingen van dit cijferdossier is dat Limburg in de periode 2014-2018 een duidelijk negatief intern migratiesaldo had bij twintigers: er waren jaarlijks meer twintigers die onze provincie verlieten dan er zich kwamen vestigen in Limburg. Antwerpen en Oost-Vlaanderen zijn de enige Vlaamse provincies waar we jaarlijks een duidelijk positief intern migratiesaldo vaststelden.
Net als de vier andere Vlaamse provincies noteerden we in dezelfde periode jaarlijks wel een duidelijk positief internationaal migratiesaldo bij twintigers in Limburg: meer inwijkingen vanuit het buitenland dan uitwijkingen naar het buitenland.

Raadpleeg het cijferdossier online

Je kan dit cijferdossier downloaden via de pagina Dossiers. Wil je kijken welke cijfers en statistieken er nog meer beschikbaar zijn over het thema bevolking op Limburg in cijfers? Dat kan door naar de homepagina van limburg.incijfers.be te surfen en daar voor het thema bevolking te kiezen, of op de homepagina rechtstreeks verder te klikken naar de databank.

Meer weten?

Heb je vragen bij dit cijferdossier? Heb je vragen over Limburg in cijfers? Stuur dan een e-mail naar dataenanalyse@limburg.be of neem contact op via 011 23 72 35.