Een ogenblik geduld a.u.b.

CIJFERDOSSIER // Een cijfermatige blik op sociaal wonen in Limburg

door Koen Snyers

Hoe zit het met het sociaal wonen in Limburg en de Limburgse gemeenten? Dat vormt het voorwerp van een nieuw cijferdossier.

7 januari 2022

De sociale huurwoningmarkt, de nood aan sociaal wonen plus sociale huurders en kandidaat-huurders in beeld

In dit nieuwe cijferdossier geven we een antwoord op volgende vragen. Hoe evolueerden de sociale huurwoningmarkt en het aandeel kandidaat-huurders voor een sociale huurwoning? Hoe groot is de nood aan sociaal wonen? Wat zijn de kenmerken van de sociale huurwoningmarkt en wat is het leeftijdsprofiel van huurders van een sociale woning en kandidaat-huurders voor een sociale woning? 

Enkele vaststellingen

Het aantal kandidaat-huurders voor een sociale woning per 100 huishoudens in Limburg steeg de voorbije jaren veel sterker dan het aantal sociale huurwoningen per 100 huishoudens.

In 2021 is er in Limburg een nood aan sociaal wonen voor 10,7% van de huishoudens, berekend als de optelsom van het percentage huurders en kandidaat-huurders bij sociale huisvestingsmaatschappijen (dus zonder cijfers van de sociale verhuurkantoren).

In Limburg is iets meer dan de helft van de sociale huurwoningmarkt een eengezinswoning (50,9%), terwijl er in drie andere provincies een duidelijk overwicht is van appartementen.

Kijken we naar de leeftijd van sociale huurders in Limburg, dan valt op dat bijna de helft van hen (47,6%) 60-plussers zijn. Kandidaat-huurders voor een sociale woning zijn dan weer veel gelijker verspreid over alle leeftijdsgroepen.

Raadpleeg het cijferdossier online

Je kan dit cijferdossier downloaden via de rubriek wonen op de pagina Dossiers. Wil je verder kijken welke cijfers en statistieken er allemaal beschikbaar zijn over het thema wonen? Dat kan door naar de homepagina van limburg.incijfers.be te surfen en daar voor het thema wonen te kiezen, of op de homepagina rechtsboven verder te klikken naar de databank en daar verder te navigeren in het thema. Verder is er via deze website ook een gemeentelijk rapport wonen beschikbaar.

Meer weten?

Heb je vragen bij dit cijferdossier? Heb je vragen over Limburg in cijfers? Stuur dan een e-mail naar dataenanalyse@limburg.be of neem contact op via 011 23 72 35.