Een ogenblik geduld a.u.b.

CIJFERDOSSIER // Een cijfermatige blik op klimaat in Limburg met behulp van een synthesemaat

door Koen Snyers

Hoe evolueert Limburg op het vlak van klimaat? En wat is op gemeentelijk niveau de huidige klimaatsituatie? In een nieuw cijferdossier bekijken we de evolutie van Limburg voor zes indicatoren. Deze indicatoren bundelen we ook in een synthesemaat voor klimaat, die toelaat te bekijken hoe Limburg en de Limburgse gemeenten scoren in het meest recente jaar.

31 mei 2021

Wat heeft dit cijferdossier te bieden?

Dit cijferdossier heeft niet tot doel een volledig beeld te schetsen van de evolutie en situatie van Limburg en de Limburgse gemeenten op het vlak van klimaat. Daarvoor zijn via de rapportenpagina drie online rapporten te raadplegen: het rapport klimaat, het rapport risico- en kwetsbaarheidsanalyse en het tabellenrapport klimaat.

Wat heeft dit cijferdossier dan wel te bieden? Wel, we kijken naar zes indicatoren die een bijdrage leveren aan of invloed hebben op het klimaat. We kozen voor indicatoren waarop gemeentelijk beleid een impact kan hebben. Zonder daarmee te vergeten dat ook andere factoren een rol kunnen spelen, zoals bv. het woningpatrimonium, het inkomen van inwoners, ...

Raadpleeg het cijferdossier online

Je kan dit cijferdossier downloaden via de pagina Dossiers. Wil je verder kijken welke cijfers en statistieken er allemaal beschikbaar zijn over het thema klimaat? Dat kan door naar de homepagina van limburg.incijfers.be te surfen en daar voor het thema klimaat te kiezen, of op de homepagina rechtsboven verder te klikken naar de databank en daar verder te navigeren in het thema.

Meer weten?

Heb je vragen bij dit cijferdossier? Heb je vragen over Limburg in cijfers? Stuur dan een e-mail naar dataenanalyse@limburg.be of neem contact op via 011 23 72 35.