Een ogenblik geduld a.u.b.

CIJFERDOSSIER // Een cijfermatig zicht op verhuisbewegingen in Limburg en de Limburgse gemeenten

door Koen Snyers

Naast geboorten en overlijdens bepalen ook verhuisbewegingen de loop van een bevolking. In een nieuw cijferdossier nemen we de verhuisbewegingen in Limburg en de Limburgse gemeenten meer in detail onder de loep. We doen dat op basis van gegevens uit het Rijksregister.

20 april 2023
 

Welke verhuisbewegingen brengen we in kaart?


We brengen de verhuisbewegingen in dit cijferdossier in kaart op basis van gegevens uit het Rijksregister. Omdat cijfers over verhuisbewegingen van jaar tot jaar sterk kunnen fluctueren, kijken we niet naar de evolutie op basis van jaarlijkse cijfers, wel op basis van vijfjarige gemiddelden, met name van de jaren 2011 en 2021.

Als algemene indicatoren belichten we de totale immigratie, de totale emigratie en het totaal migratiesaldo per 1.000 inwoners, voor Limburg in haar geheel en voor de Limburgse gemeenten.

Voor Limburg zoomen we verder in op de absolute aantallen van de gedetailleerdere immigratie- en emigratiecijfers: we bekijken het aantal inwijkingen vanuit, het aantal uitwijkingen naar en het migratiesaldo (in absolute cijfers) met het buitenland, een Vlaamse gemeente buiten Limburg, een Waalse gemeente en een Brusselse gemeente.

Voor de Limburgse gemeenten is het interessant om ook te kijken naar de meer specifieke migratiesaldo's per 1.000 inwoners: het migratiesaldo met het buitenland, met een Vlaamse gemeente (in of buiten Limburg), met een Waalse gemeente en met een Brusselse gemeente. Elk migratiesaldo van elke Limburgse gemeente wordt telkens vergeleken met het gemiddelde van alle Limburgse gemeenten.
 

Enkele vaststellingen


Tussen 2011 en 2021 bleef het totaal migratiesaldo van Limburg positief, meer zelfs, het steeg licht, met name van 4,0 tot 4.6 per 1.000 inwoners. Deze stijging heeft vrijwel uitsluitend te maken met een positief migratiesaldo met het buitenland.

In 2021 was het totaal migratiesaldo per 1 .000 inwoners veel hoger dan gemiddeld in Leopoldsburg (13,1 ) en Borgloon (12,4), en hoger dan gemiddeld in Heers (8,4), Voeren (8,2), Ham (8,0) en Hasselt (7,8).
 

Raadpleeg het cijferdossier online

Je kan dit cijferdossier downloaden via de pagina Dossiers. Wil je verder kijken welke cijfers en statistieken er allemaal beschikbaar zijn over het thema bevolking op Limburg in cijfers? Dat kan door naar de homepagina van limburg.incijfers.be te surfen en daar voor het thema bevolking te kiezen, of op de homepagina rechtsboven verder te klikken naar de databank en daar verder te navigeren in het thema.

Meer weten?

Heb je vragen bij dit cijferdossier? Heb je vragen over Limburg in cijfers? Stuur dan een e-mail naar dataenanalyse@limburg.be of neem contact op via 011 23 72 35.