Een ogenblik geduld a.u.b.

CIJFERDOSSIER // Een cijfermatig zicht op het gebruik van de ruimte in Limburg

door Koen Snyers

Waarvoor wordt het land, de grond of de ruimte gebruikt in Limburg? Dat brengen we in een nieuw cijferdossier in kaart aan de hand van ruimtelijke indicatoren, die zicht geven op de open ruimte en het ruimtebeslag, de verharding of de bodemafdekking, de groene ruimte, de planologische bestemming van de ruimte en het ruimtebeslag per bestemming.

9 oktober 2020

Bronnen en begrippen

In dit cijferdossier maken we gebruik van drie bronnen, die ook heel wat nieuwe cijfers en indicatoren over het thema ruimte leveren voor de online databank. Ten eerste is er het landgebruiksbestand, waarvan de vier lagen door VITO geaggregeerd zijn tot één landgebruikskaart, beschikbaar voor de jaartallen 2013 en 2016. Deze kaart geeft vooral zicht op het landgebruik: ruimtebeslag versus open ruimte, opgedeeld in respectievelijk elf en zeven categorieën. Ook de groene (of onbebouwde) ruimte is af te leiden uit het landgebruiksbestand. Ten tweede is er de bodemafdekkingskaart van 2015, die vooral de verharding of de bodemafdekking in kaart brengt. De combinatie met de landgebruikskaart maakt duidelijk wat de verharding is per categorie van ruimtebeslag. Ten derde is er de ruimteboekhouding van 2017, die de planologische bestemming van ruimte in kaart brengt, opgesplitst in acht bestemmingscategorieën en zachte/harde bestemmingen, zonder informatie te geven over het feitelijke ruimtegebruik. In combinatie met de landgebruikskaart geeft deze bron ook zicht op het ruimtebeslag per bestemmingscategorie.

Raadpleeg het cijferdossier online

Je kan dit cijferdossier downloaden via de pagina Dossiers. Wil je kijken welke cijfers en statistieken er allemaal beschikbaar zijn over het thema ruimte op Limburg in cijfers? Dat kan door naar de homepagina van limburg.incijfers.be te surfen en daar voor het thema ruimte te kiezen, of op de homepagina rechtsboven verder te klikken naar de databank.

Meer weten?

Heb je vragen bij dit cijferdossier? Heb je vragen over Limburg in cijfers? Stuur dan een e-mail naar dataenanalyse@limburg.be of neem contact op via 011 23 72 35.