Een ogenblik geduld a.u.b.

CIJFERDOSSIER // Een blik op de aanwezigheid en nabijheid van groene ruimte voor de bevolking

door Koen Snyers

Hoe zit het met de aanwezigheid en nabijheid van groene ruimte voor de bevolking? Indicatoren over de oppervlakte van verschillende types van groen en indicatoren over het percentage van de bevolking wonend in de nabijheid van groen leren ons daar meer over. Via deze indicatoren trachten we in dit nieuwe cijferdossier antwoord te geven op de vraag of Limburg de groene long van Vlaanderen is.

22 december 2022
 

Aanwezigheid en nabijheid van groene ruimte: de indicatoren


In dit nieuwe cijferdossier kijken we naar de aanwezigheid en nabijheid van groene ruimte via drie sets van indicatoren.

Ten eerste, zicht op de aanwezigheid van groene ruimte krijgen we via indicatoren over de oppervlakte van deze types van groen: buurtgroen, wijkgroen, stadsdeelgroen, stadsgroen en stadsbos. Deze indicatoren geven een antwoord op de vraag hoeveel ruimte er is voor de bevolking om te ontspannen in het groen. Deze indicatoren komen uit de Gemeente- en Stadsmonitor en zijn gebaseerd op berekeningen, gemaakt door VITO op basis van het landgebruiksbestand. Privétuinen en groen op commerciële en industriële percelen zijn uitgesloten. Ook het groen op kerkhoven, golfterreinen, zoos en attractieparken, sportterreinen, campings en militaire domeinen wordt niet meegeteld, omdat dit niet vrij toegankelijk is of niet als vrij toegankelijk beschouwd kan worden.
Op basis van de landgebruiksbestanden werden in eerste instantie alle groengebieden geselecteerd. Deze werden ingedeeld in types op basis van clustergroottes: buurtgroen heeft een grootte tussen 0,2 ha en 10 ha, wijkgroen een grootte tussen 10 ha en 30 ha, stadsdeelgroen een grootte tussen 30 ha en 60 ha, stadsgroen een grootte tussen 60 ha en 200 ha, en stadsbos een grootte van meer dan 200 ha. Rekening houdend met die clustergroottes werd dan de totale oppervlakte van elk type van groen berekend. 
In het cijferdossier belichten we de oppervlakte van elk type van groen als percentage t.o.v. de totale oppervlakte. We kijken naar Limburg vergeleken met heel Vlaanderen en naar de evolutie tussen 2013 en 2019.

Ten tweede, zicht op de nabijheid van groene ruimte krijgen we via indicatoren over het percentage van de bevolking wonend in de nabijheid van deze types van groen: buurtgroen, wijkgroen, stadsdeelgroen, stadsgroen en stadsbos. Ook deze indicatoren komen uit de Gemeente- en Stadsmonitor en zijn gebaseerd op berekeningen, gemaakt door VITO op basis van het landgebruiksbestand.
Bij deze indicatoren wordt niet alleen met de grootte van elk type van groen rekening gehouden, maar ook met de afstand tot dat groen: bij buurtgroen geldt minder dan 400 meter, bij wijkgroen minder dan 800 meter, bij stadsdeelgroen minder dan 1.600 meter, bij stadsgroen minder dan 3.200 meter en bij stadsbos minder dan 5.000 meter.
In dit cijferdossier belichten we het percentage van de bevolking dat in de nabijheid van elk type van groen woont. We kijken naar Limburg vergeleken met heel Vlaanderen en naar de evolutie tussen 2013 en 2019. Op gemeentelijk niveau kijken we naar het percentage van de bevolking dat in de buurt van buurtgroen, wijkgroen en stadsdeelgroen woont. Stadsgroen en stadsbos laten we daar buiten beschouwing, omdat de afstand tot die types van groen groter is en we dan niet meer van echte nabijheid kunnen spreken.

Ten derde, zicht op de aanwezigheid van verschillende types van groen krijgen we via de Bodembedekkingskaart van 2018, met daarin een opdeling van groen in drie types: bomen (bomen tout court, bomen langs de rand van wegen en bomen langs de rand van waterlopen), gras/struiken niet in landbouwgebruik (ook hier gras/struiken tout court, gras/struiken langs de rand van wegen en gras/struiken langs de rand van waterlopen) en groen in landbouwgebruik (akkers plus gras/struiken in landbouwgebruik).
In dit cijferdossier belichten we de oppervlakte van elk type van groen als percentage t.o.v. de totale oppervlakte. We kijken naar de situatie van 2018 in Limburg vergeleken met heel Vlaanderen en in de Limburgse gemeenten vergeleken met heel Limburg.
 

Is Limburg de groene long van Vlaanderen?


Wat blijkt uit de indicatoren van dit cijferdossier? Samengevat komt het hierop neer.
In Limburg is er voor de bevolking meer toegankelijke, groene ruimte ter beschikking om in te ontspannen dan in heel Vlaanderen. Ook hebben verhoudingsgewijs meer Limburgers dan Vlamingen toegankelijk groen in hun nabijheid. Verder is Limburg een groene long wat bomen betreft: Limburg heeft procentueelveel meer oppervlakte aan bomen dan Vlaanderen, terwijl Vlaanderen procentueel beduidend meer oppervlakte aan groen in landbouwgebruik heeft. Binnen Limburg is toegankelijk groen vooral in het noordwesten voor het hoogste aandeel inwoners nabij en het aandeel van de oppervlakte aan bomen is het hoogst in een regio van het noordwesten via het westen en het centrum naar het oosten.
 

Raadpleeg het cijferdossier online


Je kan dit cijferdossier downloaden via de pagina Dossiers. Wil je verder kijken welke cijfers en statistieken er allemaal beschikbaar zijn over het thema natuur op Limburg in cijfers? Dat kan door naar de homepagina van limburg.incijfers.be te surfen, daar rechtsboven verder te klikken naar de databank en in de databank verder te navigeren in het thema natuur.
 

Meer weten?


Heb je vragen bij dit cijferdossier? Heb je vragen over Limburg in cijfers? Stuur dan een e-mail naar dataenanalyse@limburg.be of neem contact op via 011 23 72 35.