Een ogenblik geduld a.u.b.

CIJFERDOSSIER // Bijna drie kwart van de Limburgse huishoudens bewoont een eigen woongelegenheid

door Koen Snyers

Gegevens van 2018 uit het Kadaster, verrijkt met gegevens uit het Rijksregister, geven zicht op eigenaars versus huurders van woongelegenheden, op de woonvoorraad en op het woonaanbod. In dit cijferdossier belichten we met behulp van deze cijfers de woonsituatie in Limburg en de Limburgse gemeenten. Het is alvast opvallend dat Limburg het hoogste percentage eigenaars telt onder huishoudens.

16 december 2019

Drie sets van indicatoren

Een eerste set van indicatoren verwijst naar het eigenaar versus huurder zijn van een huishouden dat een woongelegenheid bewoont. We kijken hoeveel procent van de huishoudens eigenaar dan wel huurder is van de bewoonde woongelegenheid.

Een tweede set van indicatoren heeft betrekking op de woonvoorraad. De woonvoorraad bestaat uit de voor bewoning bestemde en/of gebruikte woongelegenheden. Bij de woonvoorraad maken we onderscheid tussen eengezinswoningen en woongelegenheden die deel zijn van een meergezinswoning, telkens ten opzichte van de volledige woonvoorraad.

Een derde set van indicatoren betreft het woonaanbod. Onder woonaanbod verstaan we alle woongelegenheden met een woonfunctie, zowel de bewoonde als de niet bewoonde. In het woonaanbod onderscheiden we drie types van woongelegenheden: individuele woningen, appartementen en collectieve woningen. Elk type wordt in kaart gebracht als percentage van het volledige woonaanbod.

Raadpleeg het cijferdossier online

Je kan dit cijferdossier downloaden via de pagina Dossiers. Wil je kijken welke cijfers en statistieken er nog meer beschikbaar zijn over het thema wonen op Limburg in cijfers? Dat kan door naar de homepagina van limburg.incijfers.be te surfen en daar voor het thema wonen te kiezen.

Meer weten?

Heb je vragen bij dit cijferdossier? Heb je vragen over Limburg in cijfers? Stuur dan een e-mail naar dataenanalyse@limburg.be of neem contact op via 011 23 72 35.