Een ogenblik geduld a.u.b.

CIJFER VAN DE WEEK // Welke herkomstgroepen komen het meest voor onder de Limburgse bevolking?

door Koen Snyers

Tussen 2011 en 2021 evolueerde het percentage inwoners met een niet-Belgische herkomst in Limburg van 24,2% naar 29,4%, in Vlaanderen van 16,8% naar 23,8%. Welke herkomstgroepen komen het meest voor in Limburg?

4 november 2021

Vooral percentage Limburgers met een niet-Europese herkomst gestegen

Het percentage inwoners met een niet-Europese herkomst (niet-EU) steeg zowel in Limburg als in Vlaanderen sterker dan het percentage inwoners met een Europese herkomst (EU). In Limburg steeg het procentueel aandeel inwoners met een niet-Europese herkomst van 9,8% naar 13,3%, in Vlaanderen van 9,5% naar 14,1%. Het procentueel aandeel inwoners met een Europese herkomst steeg in Limburg van 14,4% naar 16,1%, in Vlaanderen van 7,3% naar 9,7%. Opvallend is ook dat het percentage inwoners met een Europese herkomst in Limburg veel hoger is dan in Vlaanderen, terwijl het percentage inwoners met een niet-Europese herkomst in Limburg iets lager is dan in Vlaanderen.

Onder de inwoners van Europese herkomst blijven mensen van Nederlandse origine de grootste groep

Het percentage inwoners van Nederlandse origine steeg licht tussen 2011 en 2021 (van 7,3% naar 7,8%). Dit blijft de grootste herkomstgroep onder de inwoners van Europese herkomst. De groep mensen van Zuid-Europese origine bleef ongeveer even groot (van 4,9% naar 5,0%). De groep die het sterkst toenam qua procentueel aandeel zijn de inwoners van Oost-Europese herkomst van binnen de EU: van 1,3% naar 2,2%.

Onder de inwoners van niet-Europese herkomst blijven mensen van Turkse origine de grootste groep

Als we kijken naar het percentage inwoners van niet-Europese origine in Limburg in 2021, dan zien we dat de mensen van Turkse origine (5,6%) veruit de grootste herkomstgroep blijven. Deze groep is ook nog licht toegenomen t.o.v. 2011 (5,0%). Ook het aandeel van mensen uit Maghreblanden nam toe van 1,8% tot 2,4%. Bij het percentage inwoners afkomstig uit Azië stellen we meer dan een verdubbeling vast: van 0,9% tot 1,9%. Ook het percentage inwoners van Oost-Europese herkomst van buiten de EU (van 1,1% naar 1,5%) en van Afrikaanse herkomst (van 0,4 naar 0,8%) steeg.

Check het cijfer van de week in de databank