Een ogenblik geduld a.u.b.

CIJFER VAN DE WEEK // Inkomensarmoede bij ouderen groter in Limburg dan in Vlaanderen

door Koen Snyers

De verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering geldt als een belangrijke indicator voor inkomensarmoede. Kijken we naar het percentage 75-plussers met een verhoogde tegemoetkoming, dan is dat in Limburg hoger dan in heel Vlaanderen.

11 mei 2023
 

De verhoogde tegemoetkoming als indicator


De verhoogde tegemoetkoming, ook wel voorkeursregeling genoemd, is voorzien in de ziekteverzekering om de gezondheidszorg goedkoper te maken voor de rechthebbenden: minder remgeld, lager plafondbedrag voor de maximumfactuur,...

Sinds 2014 zijn de voorwaarden om recht te hebben op de verhoogde tegemoetkoming, gewijzigd. Sinds dat jaar kan de verhoogde tegemoetkoming op twee manieren verkregen worden: 

  • automatisch, op basis van een voordeel dat iemand geniet of op basis van een situatie waarin iemand zich bevindt; dit geldt voor personen met een leefloon of gelijkaardige OCMW-hulp, met een inkomensgarantie voor ouderen of gewaarborgd inkomen voor bejaarden of met een toelage voor personen met een, voor kinderen met een erkende handicap van minstens 66%, voor weeskinderen en voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen;
  • na een onderzoek van het bruto belastbaar gezinsinkomen uitgevoerd door het ziekenfonds.

Het aantal personen met een verhoogde tegemoetkoming wordt vaak gebruikt als maat voor het aantal personen met een laag inkomen. Het is dus een belangrijke indicator voor inkomensarmoede.

In dit cijfer van de week focussen we op de evolutie van het percentage 75-plussers met een verhoogde tegemoetkoming tussen 2014 en 2021. We krijgen op die manier een indicatie van inkomensarmoede bij de oudere bevolking.
 

Limburg telt een hoger percentage 75-plussers met een verhoogde tegemoetkoming dan Vlaanderen


Tussen 2014 en 2021 zien we een dalende trend in het percentage 75-plussers met een verhoogde tegemoetkoming over heel Vlaanderen. In Limburg daalde dit cijfer in die periode van 45,6% tot 37,3%, in heel Vlaanderen van 39,0% tot 34,0%.

In 2021 heeft Limburg (37,3%), op West-Vlaanderen na (41,9%), het hoogste percentage 75-plussers met een verhoogde tegemoetkoming van heel Vlaanderen. In Vlaams-Brabant (26,1%), Antwerpen (30,5%) en Oost-Vlaanderen (34,7%) ligt dit aandeel beduidend lager.
 

Hoogste inkomensarmoede onder ouderen in zuiden, westen en noordoosten van de provincie


In Heers (51,5%), Nieuwerkerken (51,3%) en Hoeselt (46,4%) is het percentage 75-plussers met een verhoogde tegemoetkoming in 2021 veel hoger dan in heel Limburg. In zeventien andere gemeenten ligt dat percentage hoger dan in heel Limburg: Kortessem (44,4%), Halen, Lummen, Peer, Wellen, Riemst, Alken, Borgloon, Herk-de-Stad, Bocholt, Bree, Beringen, Sint-Truiden, Kinrooi, Oudsbergen, Dilsen-Stokkem en Bilzen (40,0%).

Als we kijken naar de geografische spreiding van deze gemeenten met een hogere inkomensarmoede onder ouderen, dan gaat het om gemeenten in het zuiden, westen en noordoosten van de provincie.
 

Check het cijfer van de week in de databank