Een ogenblik geduld a.u.b.

CIJFER VAN DE WEEK // Hoog aantal geregistreerde misdrijven in 2020 omwille van de vele boetes voor niet-naleving van coronamaatregelen

door Koen Snyers

Tussen 2019 en 2020 stellen we een sterke stijging van het aantal geregistreerde misdrijven vast, niet alleen in Limburg maar in heel Vlaanderen. De vele boetes voor niet-naleving van de coronamaatregelen zijn daar niet vreemd aan.

19 november 2021

Bruuske stijging van het aantal geregistreerde misdrijven tussen 2019 en 2020

Tussen 2010 en 2020 bereikte het aantal geregistreerde misdrijven in Limburg de hoogste waarde in 2012 (57.691). Na 2012 ging het van jaar tot jaar naar beneden tot de laagste waarde werd bereikt in 2017 (48.021). In 2018 maakte het weer een sprongetje omhoog, in 2019 ging het weer wat naar omlaag (tot 48.782). Tussen 2019 en 2020 steeg het aantal geregistreerde misdrijven echter plots naar 56.766, op 2012 na het hoogste aantal van het afgelopen decennium. Het aantal geregistreerde misdrijven in Limburg steeg tussen 2019 en 2020 met 16,4%, in heel Vlaanderen met 11,7%.

Kijken we naar de evolutie van het aantal geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners, dan zien we dat dit cijfer tussen 2019 en 2020 in Limburg evolueerde van 55,7 naar 64,4, ver onder het niveau van in heel Vlaanderen (van 66,6 naar 74,0).

Stijging vooral te wijten aan pv’s wegens niet-naleving van coronamaatregelen

Waar heeft deze bruuske stijging van het aantal geregistreerde misdrijven tussen 2019 en 2020 mee te maken? Dat is af te leiden uit de evolutie van het aantal criminele feiten opgesplitst naar hoofdtype. Het jaar 2020 was een jaar waarin er heel veel pv’s werden uitgeschreven wegens het niet-naleven van de coronamaatregelen. Deze vallen onder de overige misdrijven, die tussen 2019 en 2020 heel sterk toenamen, van 17.402 naar 29.878. Ook bedrog (met onder meer cybercriminaliteit) kende in het coronajaar een toename van 3.382 naar 4.427. Langs de andere kant zien we dat volgende misdrijven, net door de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen, afnamen in aantal: diefstal en afpersing (van 12.479 naar 8.293), beschadigingen van eigendom (van 4.872 naar 4.225) en misdrijven tegen de lichamelijke integriteit (van 4.596 naar 3.911). De drugsgerelateerde misdrijven bleven qua aantal schommelen rond 6.000.

Check het cijfer van de week in de databank