Een ogenblik geduld a.u.b.

CIJFER VAN DE WEEK // Hoe zit het met de veestapel in Limburg?

door Koen Snyers

De veestapel in Limburg evolueerde tussen 2011 en 2021: het aantal kippen nam sterk toe, het aantal runderen nam licht af en het aantal varkens daalde sterk. Binnen Limburg herbergt het noordoosten het merendeel van de veestapel.

2 januari 2023
 

De veestapel op basis van mestbankaangiftes van aangifteplichtige landbouwers


Cijfers over de veestapel zijn afkomstig van de mestbankaangiftes van aangifteplichtige landbouwers. De dierenaantallen die aangifteplichtige landbouwers registreren, zijn gemiddelde bezettingen per diercategorie en per jaar. We kijken hier naar de evolutie en de meest recente situatie in Limburg voor de meest gehouden diercategorieën: runderen, varkens en kippen.

Omdat alleen de gemiddelde veebezettingen weergegeven worden van landbouwbedrijven die aangifteplichtig zijn, zijn dieren die gehouden worden door hobbykwekers, niet vervat in de cijfers. Dieren gehouden door hobbykwekers, situeren zich echter vooral bij andere diercategorieën, zoals paarden, schapen, geiten, konijnen en ander pluimvee dan kippen.
 

Het aantal kippen stijgt sterk, terwijl runderen en varkens afnemen in aantal


Tussen 2011 en 2021 is het aantal kippen sterk gestegen. Hun aantal steeg met maar liefst 39,6% in Limburg, in heel Vlaanderen nog sterker (+44,5%). Het aantal runderen en varkens nam af in dezelfde periode. De afname van het aantal runderen was vrij beperkt: een daling met 3,6% in Limburg, met 3,3% in heel Vlaanderen. De afname van het aantal varkens was dan weer veel sterker in Limburg (-20,0%) dan in heel Vlaanderen (-6,0%).

Als we kijken naar het aantal dieren per categorie in Limburg in 2021, dan zien we dat het aantal kippen (4.616.134) meer dan twaalf keer groter is dan het aantal varkens (372.198), en dat het aantal varkens bijna drie keer groter is dan het aantal runderen (132.421).
 

Het noordoosten van Limburg herbergt het merendeel van de veestapel
 

Wanneer we kijken naar de spreiding van de veestapel over de Limburgse gemeenten, dan valt op dat het vooral gemeenten uit het noordoosten van Limburg zijn met een groter aantal runderen, varkens en kippen dan gemiddeld per gemeente.

In 2021 is het gemiddeld aantal runderen per Limburgse gemeente 3.153. Dat aantal ligt veel hoger dan gemiddeld in Pelt, Bree, Peer en Bocholt, en hoger dan gemiddeld in Oudsbergen, Kinrooi, Hasselt, Maaseik, Bilzen en Voeren. Op centrumstad Hasselt en het zuidelijke duo Bilzen / Voeren na zijn dat allemaal gemeenten uit het noordoosten van Limburg. Deze tien gemeenten met een (veel) hoger dan gemiddeld aantal runderen herbergen samen maar liefst 60,6% van het aantal runderen in Limburg.

Ook in 2021 tellen we gemiddeld 8.862 varkens per Limburgse gemeente. Dat aantal ligt veel hoger dan gemiddeld in Bree, Riemst, Bocholt, Peer en Kinrooi, en hoger dan gemiddeld in Oudsbergen, Tongeren, Hamont-Achel, Maaseik en Lummen. Op het zuidelijke duo Riemst / Tongeren en het westelijke Lummen na zijn ook dit allemaal gemeenten uit het noordoosten van de provincie. Deze tien gemeenten met een (veel) hoger dan gemiddeld aantal varkens tellen samen maar liefst 68,3% van het aantal varkens in Limburg.

Tot slot zijn er in 2021 gemiddeld 109.908 kippen per Limburgse gemeente. Dat aantal ligt veel hoger dan gemiddeld in Kinrooi, Bree en Peer, en hoger dan gemiddeld in Maaseik, Bocholt en Hamont-Achel. Deze zes noordoostelijke gemeenten samen tellen 61,2% van alle kippen in Limburg.
 

Check het cijfer van de week in de databank