Een ogenblik geduld a.u.b.

CIJFER VAN DE WEEK // Het huishoudelijk afval in cijfers

door Koen Snyers

Sinds kort hebben we in de interprovinciale databank ook cijfers over het huishoudelijk afval (inclusief vergelijkbaar bedrijfsafval) van OVAM. Wat leren deze cijfers ons over Limburg en de Limburgse gemeenten?

27 mei 2021

Wat verstaan we onder huishoudelijk afval?

Huishoudelijk afval is het afval ontstaan door de normale werking van een particulier huishouden en afval dat daarmee gelijkgesteld wordt (straat- en veegvuil, zwerfvuil en afval uit straatvuilbakjes). Bovendien wordt ook het vergelijkbaar bedrijfsafval hierin meegerekend. Niet meegerekend worden autobanden, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur plus geneesmiddelen, omdat hiervan geen gemeentelijke gegevens beschikbaar zijn.

De cijfers geven weer hoeveel hoeveel afval er op het grondgebied van gemeenten ingezameld wordt, eerder dan hoeveel afval er afkomstig is van de inwoners van de gemeente. Gemeentelijke cijfers moeten dan ook zo geïnterpeteerd worden, ook al wordt het ingezamelde afval berekend in kilogram per inwoner.

Het huishoudelijk afval is op te splitsen in selectief ingezameld afval (papier en karton, pmd, gft, groenafval, kga, ...) en ingezameld restafval (grofvuil, huisvuil, machinaal veegvuil, afval van vuilnisbakjes, manueel veegvuil en afval van opruimen van sluikstorten).

Totale hoeveelheid huishoudelijk afval ingezameld per inwoner in Limburg licht gedaald tussen 2013 en 2019

In 2013 werd er in Limburg in totaal 564 kg huishoudelijk afval (inclusief vergelijkbaar bedrijfsafval) per inwoner ingezameld. In 2019 was dit cijfer licht gedaald tot 556 kg per inwoner. In heel Vlaanderen - waar er in beide jaren minder huishoudelijk afval per inwoner werd ingezameld dan in Limburg - was er in dezelfde periode een sterkere daling: van 510 kg per inwoner in 2013 tot 466 kg per inwoner in 2019.

Binnen Limburg is de daling van het huishoudelijk afval volledig op het conto te schrijven van een daling van het ingezamelde restafval (van 137 kg per inwoner naar 128 kg per inwoner), terwijl de hoeveelheid selectief ingezameld afval constant bleef. Voor beide jaartallen scoorde Limburg beter (lager) dan Vlaanderen wat ingezameld restafval betreft en minder goed (hoger) dan Vlaanderen wat selectief ingezameld afval betreft.

In 2013 bedroeg het ingezamelde restafval in Limburg 24% van het totaal ingezameld huishoudelijk afval (inclusief gelijkaardig bedrijfsafval). In 2019 was dat met één procentpunt gedaald tot 23%. In heel Vlaanderen bleef dat percentage stabiel op 31%.

Vijf gemeenten springen eruit wat betreft ingezameld huishoudelijk afval per inwoner

De totale hoeveelheid ingezameld huishoudelijk afval (inclusief gelijkaardig ingezameld bedrijfsafval) op het grondgebied verschilt sterk van gemeente tot gemeente. In 2019 was deze hoeveelheid veel hoger dan gemiddeld in vijf gemeenten: Leopoldsburg (845 kg per inwoner), Kortessem (826 kg), Heers (767 kg), Hechtel-Eksel (764 kg) en Zutendaal (695 kg). Verder zijn er negen gemeenten die hoger scoren dan het Limburgs gemiddelde. Aan de andere kant zijn er dertien gemeenten met een lagere hoeveelheid ingezameld huishoudelijk afval per inwoner dan Limburg, waarvan Bilzen het laagst scoort (437 kg per inwoner).

Vermelden we nog dat er voor elke gemeente een doelstelling voor het jaar 2022 is wat de hoeveelheid ingezameld restafval betreft. In totaal twintig Limburgse gemeenten haalden deze doelstelling al op basis van het cijfer van 2019. Check of jouw gemeente erbij is via de link hieronder.

Check het cijfer van de week in de databank