Een ogenblik geduld a.u.b.

CIJFER VAN DE WEEK // De totale emissie van koolstofdioxide voor het eerst in jaren weer gestegen

door Koen Snyers

In 2021 is de geschatte totale CO2-emissie in Limburg voor het eerst sinds 2013 weer gestegen. Tussen 2013 en 2020 stelden we een jaarlijkse daling vast.

21 september 2023
 

Een stijging van de totale CO2-emissie tussen 2020 en 2021


In de periode 2011-2021 was de geschatte totale CO2-emissie in Limburg het hoogst in 2013 (4.875.155 ton) en het laagst in 2020 (4.104.595 ton). Vergeleken met startjaar 2011 zien we de totale CO2-emissie tussen 2013 en 2020 jaarlijks dalen. In het jaar 2020 was de totale CO2-emissie in Limburg, vergeleken met 2011, al met 13,6% gedaald. Dat is een sterkere daling dan in heel Vlaanderen (-9,1%). Dat de totale CO2-emissie in 2020 op een veel lager niveau lag, heeft ongetwijfeld te maken met de coronacrisis, die in dat jaar grote delen van het openbaar leven lam legde.

In 2021 is de geschatte totale CO2-emissie in Limburg (4.374.072 ton) weer meer dan in 2020, maar dat is nog altijd 7,9% minder dan in 2011. In heel Vlaanderen is de daling t.o.v. 2011 minder sterk (-4,6%).
 

CO2-emissie van huishoudens en industrie gedaald, die van de tertiaire sector gestegen


In de evolutie van de totale CO2-emissie per sector in Limburg (tussen 2011 en 2021) zien we vooral een substantiële daling bij de huishoudens en in de industrie. Bij huishoudens gaat de geschatte CO2-emissie in die periode van 1.707.746 ton naar 1.418.129 ton, in de industrie van 724.474 ton naar 626.978 ton. In de tertiaire sector zien we een substantiële stijging: van 527.025 ton naar 589.304 ton.

Kijken we naar de evolutie van het procentueel aandeel van elke sector in de totale CO2-emissie in Limburg tussen 2011 en 2021, dan daalde die van huishoudens van 35,9% naar 32,4% en die van de industrie van 15,2% naar 14,3%. Het procentueel aandeel van particulier en commercieel vervoer (van 32,7% naar 35,2%) en van de tertiaire sector (van 11,1% naar 13,5%) daarentegen neemt toe.

Het aandeel van het particulier en commercieel vervoer in de totale CO2-emissie is in 2021 het grootst, terwijl dat in 2011 nog gold voor het aandeel van de huishoudens.
 

Nog steeds iets meer CO2-emissie per huishouden in Limburg dan in heel Vlaanderen


In de periode 2011-2021 is de geschatte CO2-emissie in ton per Limburgs huishouden het hoogst in 2011 (5,04 ton) en het laagst in 2020 (3,55 ton). Tussen 2013 en 2020 ging de CO2-emissie per Limburgs huishouden van jaar tot jaar in dalende lijn. In 2021 is de CO2-emissie in ton per huishouden weer hoger dan in 2020: bij Limburgse gezinnen gaat het om 3,82 ton, bij Vlaamse gezinnen iets minder (3,74 ton).
 

Check het cijfer van de week in de databank