Een ogenblik geduld a.u.b.
  • Home
  • Cookieverklaring & Privacybeleid

Cookieverklaring & Privacybeleid

Cookieverklaring / Privacybeleid geldig voor de website limburg.incijfers.be


Wij vinden het als provincie Limburg belangrijk dat je op elke plaats en op elk ogenblik onze informatie kunt lezen, bekijken, beluisteren of beleven via diverse mediaplatformen. We werken ook aan interactieve diensten en diensten op jouw maat. Hiervoor kunnen we op onze websites, in onze nieuwsbrieven of in onze andere onlinediensten gebruikmaken van cookies.

In deze cookieverklaring willen we je informeren over welke cookies we gebruiken op de website limburg.incijfers.be, voor welke doeleinden dit gebeurt, wat er met de verzamelde gegevens gebeurt en hoe je het gebruik ervan kunt beheren. Zo kunnen we onze diensten afstemmen op jouw privacyvoorkeuren. Opgelet: wanneer je via een link op limburg.incijfers.be doorklikt naar een externe website, geldt er een ander privacy- en cookiebeleid.
 

Wat zijn cookies?


Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op je computer of mobiele apparaat worden gei╠łnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een onlinedienst gebruikt. Ze laten toe om je webbrowser of toestel te herkennen en houden gegevens over je surfgedrag bij.

Zo zorgen cookies ervoor dat een website goed kan worden weergegeven op je toestel en dat er statistieken verzameld kunnen worden over het gebruik van een website en het bezoeken van pagina’s op een website. Sommige cookies zijn de onze, andere zijn van derde partijen afkomstig. Cookies hebben meestal ook een vervaldatum.
 

Hoe kun je het gebruik van cookies weigeren of beheren?


Een aantal cookies is noodzakelijk om de website limburg.incijfers.be te laten werken. Deze cookies kun je niet weigeren. Voor de andere cookies vragen we je toestemming.

Bij jouw eerste bezoek aan de website limburg.incijfers.be vragen we je om je voorkeuren m.b.t. cookies in te stellen. Bij elk volgend bezoek kun je jouw cookievoorkeuren weer aanpassen door hier te klikken. Bij elke wijziging vragen we je om opnieuw je voorkeuren in te stellen.

Via de webbrowserinstellingen kun je bepalen hoe je webbrowser omspringt met cookies. Je kunt ook altijd de reeds geïnstalleerde cookies van je computer of mobiele toestel verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je webbrowser of een van de volgende webpagina’s:

 

Welke cookies gebruiken we?


Essentiële en functionele cookies: deze cookies zijn nodig om puur technische redenen en voor een normaal functioneren van de website; voor de essentiële cookies geldt alleen een informatieverplichting, en deze cookies worden geplaatst zodra je de website bezoekt; ook de functionele cookies kan je niet weigeren als je op de website wilt surfen, maar ze worden pas geplaatst nadat je een keuze hebt gemaakt met betrekking tot het plaatsen van cookies.

Analytische cookies: deze cookies verzamelen algemene informatie die ons inzicht geeft in jouw gebruik van de website; deze cookies gebruiken we onder meer om te weten hoeveel keer een bepaalde pagina wordt bekeken; deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren; deze cookies worden enkel geplaatst nadat je hiervoor je akkoord hebt gegeven.

Concreet maakt deze website gebruik van deze cookies:

_gat_ABFOverkoepelend: cookie voor het verzamelen van gebruiksstatistieken via Google Analytics door ABF; de gegevens worden gebruikt om een algemeen beeld te vormen van het gebruik van de software; bewaartijd: 1 minuut;

_gat_ABF: cookie voor het verzamelen van gebruiksstatistieken via Google Analytics door ABF (voor de provincie Limburg); de gegevens geven een beeld van het gebruik van deze specifieke website; bewaartijd: 1 minuut;

_ga: cookie voor het verzamelen van gebruiksstatistieken via Google Analytics voor de provincie Limburg; bewaartijd: 13 maanden;

_gid: cookie met gebruikersid van de dienst Data & Analyse van de provincie Limburg; bewaartijd: 1 dag;

_pk_ses.11.a4be: cookie voor het verzamelen van gebruiksstatistieken via Matomo door de provincie Limburg; deze cookie maakt een sessies aan voor de gebruiker; bewaartijd: 30 minuten;

_pk_id.11.a4be: cookie voor het verzamelen van gebruiksstatistieken via Matomo door de provincie Limburg; deze cookie bevat de id van de website; bewaartijd: 13 maanden;

ASP.NET_SessionId: cookie gebruikt door asp.net om een gebruikerssessie bij te houden; bewaartijd: tot einde sessie;

cook_consent_settings: cookie waarin de gekozen cookie-instellingen worden opgeslagen; bewaartijd: 12 maanden.
 

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en hoe je rechten uitoefenen?


Het bestuur van de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, ondernemingsnummer 0207.725.203, e-mail dataenanalyse@limburg.be, is verantwoordelijk voor deze cookieverklaring.

Omdat cookies persoonsgegevens kunnen bevatten, kun je ook overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) inzage vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kunt de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kun je vragen om jouw persoonsgegevens te wissen. Je hebt ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt deze rechten uitoefenen via griffie@limburg.be of per brief naar Griffie, provincie Limburg, Universiteitslaan 1, B-3500 Hasselt.

In beide gevallen vragen we je een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart mee te sturen.

Je hebt ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Voor meer informatie kun je bij de Vlaamse Toezichtscommissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit terecht.
 

Wijzigingen


De provincie Limburg behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Door de website limburg.incijfers.be te gebruiken, aanvaard je alle voorwaarden van het privacybeleid zoals bepaald op het moment van gebruik. Bij elke toegang tot de website limburg.incijfers.be, nadat het privacybeleid werd gewijzigd, word je geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden.