Een ogenblik geduld a.u.b.

DATABANKNIEUWS // Heel wat nieuwigheden in de databank, onder meer een vernieuwd rapport klimaat

door Koen Snyers

Tijdens het najaar van 2020 kwamen er weer nieuwe cijfers en rapporten bij, allemaal via limburg.incijfers.be te raadplegen in de achterliggende, interprovinciale databank. In het oog springt onder meer het vernieuwde rapport klimaat.

14 december 2020

Veel gedetailleerdere cijfers over de loop van de bevolking

Cijfers over de loop van de bevolking zijn nu veel gedetailleerder dan voorheen. De natuurlijke loop van de bevolking blijft beperkt tot geboorten en overlijdens, maar de verhuisbewegingen of migraties worden nu veel gedetailleerder weergegeven. We kijken met name naar migraties binnen de eigen gemeente, met een Belgische gemeente, met een Vlaamse gemeente, met een Waalse gemeente,  met een Brusselse gemeente en met het buitenland. Check de basiscijfers van de gemeente Alken in de databank en kies via de wijzig-knop de gewenste gemeente.

Uitbreiding en actualisatie van het rapport klimaat

Er zijn ook nieuwigheden op het vlak van gemeentelijke rapporten. Zo is er het nieuwe rapport kerncijfers voor buurtgerichte zorg, waar we eerder al een nieuwsbericht over hadden.

Daarnaast kwam er een actualisatie en uitbreiding van het gemeentelijk rapport klimaat. Het rapport bevat, naast de totale CO2-uitstoot van je gemeente, informatie over de CO2-uitstoot en het energieverbruik per sector, rekening houdend met de sectoren die opgenomen zijn in het Burgemeestersconvenant. Ook andere indicatoren geven zicht op de maatregelen die het meeste effect hebben en waar eventueel extra acties nodig zijn. Via kaarten en grafieken vergelijken we in het rapport de gekozen gemeente met andere gemeenten in de provincie of met gemiddelden voor bv. de provincie of heel Vlaanderen. Nieuw in het rapport zijn de uitgebreidere mobiliteitscijfers (o.m. met toevoeging van de locaties van laadpalen in oktober 2020), de verleddingsgraad van de openbare verlichting (om te kunnen monitoren of de gemeente tegen 2030 volledig omgeschakeld is naar ledverlichting), een nieuw hoofdstuk over landbouw in relatie tot klimaat en enkele nieuwe cijferreeksen over hernieuwbare energie (o.m. de warmteproductie).
Je kan het rapport klimaat online raadplegen via limburg.incijfers.be. Surf daarvoor naar het thema klimaat op de pagina rapporten en klik verder naar het rapport in de databank. Je kan dan de gewenste gemeente kiezen en het rapport van de geselecteerde gemeente downloaden als pdf.

Nieuwe cijfers en actualisaties

Er waren ook heel wat actualisaties van bestaande cijferreeksen in de databank. We vermelden er slechts een aantal: heel wat cijfers over onderwijs (leerlingendatabank, problematische afwezigheden en schoolpendel), cijfers over de verkoopsprijzen van vastgoed, cijfers over het aanbod van kinderopvang, fiscale indicatoren (beschikbaar op het niveau van statistische sectoren), cijfers over de verhoogde tegemoetkoming en het leefloon, plus cijfers over zelfstandigen, werkenden en niet-werkende werkzoekenden.

Naast heel veel actualisaties kwamen er ook nieuwe cijfers bij. We lichten er slechts enkele uit: de gemiddelde wachtttijd van kandidaat-huurders bij sociale huisvestingsmaatschappijen, uitbreiding van het thema ruimte met indicatoren uit het Landgebruiksbestand, het Bodemafdekkingsbestand en de Ruimteboekhouding, plus cijfers over woongelegenheden op percelen met één woongelegenheid naar bouwvorm.

Meer weten?

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar dataenanalyse@limburg.be of neem contact op via 011 23 72 35.

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuws over limburg.incijfers.be? Abonneer je dan, als je dat nog niet deed, op ons nieuws: vul je e-mailadres in, vink "kaarten en cijfers" aan en klik op "inschrijven".