Een ogenblik geduld a.u.b.

CIJFERDOSSIER // Een blik op de woonwerkmobiliteit van loontrekkenden in Limburg

door Koen Snyers

Hoe zit het met de woonwerkmobiliteit van loontrekkenden in Limburg? We kijken hiervoor in een nieuw cijferdossier naar de cijfers van het Steunpunt Werk in de periode tussen 2006 en 2016.

15 mei 2020

De indicatoren op een rij

In welke mate is er sprake van woonwerkmobiliteit bij de werkende Limburgers? Om die vraag te beantwoorden, doen we een beroep op cijfers uit de Vlaamse Arbeidsrekening van het Steunpunt Werk.

Ter info vooraf: deze pendelstatistieken betreffen alleen de tewerkstelling van loontrekkenden, omdat statistieken voor zelfstandigen geen onderscheid maken tussen woon- en werkplaats. Ook nog dit: van de nieuwe fusiegemeenten Pelt en Oudsbergen zijn helaas nog geen cijfers voorhanden.

We kijken om te beginnen naar de inkomende pendelintensiteit. Die duidt op de mate waarin een gemeente loontrekkenden van buiten de gemeente aantrekt om er te komen werken. Daarnaast kijken we naar de uitgaande pendelintensiteit. Die wijst op de mate waarin inwoners hun woongemeente verlaten om in een andere gemeente te gaan werken.Tot slot kijken we ook naar het pendelsaldo per gemeente in absolute cijfers: de inkomende pendel verminderd met de uitgaande pendel.

De pendelgegevens betreffen steeds het jaargemiddelde. Dat wordt berekend als het gemiddelde van de vier kwartaalgemiddelden. Het kwartaalgemiddelde is het gemiddelde van de laatste dag van het voorgaande en het betreffende kwartaal. We kijken naar de evolutie tussen de jaren 2006 en 2016.

Raadpleeg het cijferdossier online

Je kan dit cijferdossier downloaden via de pagina Dossiers. Wil je kijken welke cijfers en statistieken er nog meer beschikbaar zijn over het thema werken op Limburg in cijfers? Dat kan door naar de homepagina van limburg.incijfers.be te surfen en daar voor het thema werken te kiezen, of op de homepagina rechtstreeks verder te klikken naar de databank.

Meer weten?

Heb je vragen bij dit cijferdossier? Heb je vragen over Limburg in cijfers? Stuur dan een e-mail naar dataenanalyse@limburg.be of neem contact op via 011 23 72 35.