Een ogenblik geduld a.u.b.

CIJFER VAN DE WEEK // Verzevenvoudiging van gereduceerde CO2-emissie door zonnepanelen

door Koen Snyers

Hoe evolueerde de reductie van CO2-emissie door de installatie van fotovoltaïsche zonne-installaties in Limburg tussen 2009 en 2019?

17 juli 2020

In 2019 bedraagt de gereduceerde CO2-emissie in Limburg 132.480 ton

Om een inschatting te maken van de gereduceerde CO2-emissie door de productie van elektriciteit via fotovoltaïsche zonne-installaties, wordt gebruik gemaakt van de gemiddelde Belgische emissiefactor voor elektriciteit in 2011, zijnde 0,221 ton CO2 per MWh.
In de voorbije tien jaar - tussen 2009 en 2019 - nam de gereduceerde CO2-emissie door zonnepanelen in Limburg toe van 17.438 ton tot 132.480 ton. In Vlaanderen ging het in dezelfde periode van 108.104 ton naar 628.773 ton.
Zoomen we in op de cijfers van jaar tot jaar, dan zien we de grootste sprong tussen 2010 en 2011: in Limburg van 31.338 ton naar 70.489 ton, in Vlaanderen van 176.664 ton naar 341.696 ton

Sterkere groei van de gereduceerde CO2-emissie in Limburg dan in Vlaanderen

Als we de evolutie van de gereduceerde CO2-emissie door fotovoltaïsche zonne-installaties van Limburg en Vlaanderen willen vergelijken, dan zetten we de cijfers om naar indexcijfers. Basisjaar 2009 krijgt dan index 100. Op basis van de indexcijfers zien we dat de gereduceerde CO2-emissie in Limburg sterker groeit dan in Vlaanderen. In 2011 is de gereduceerde emissie in Limburg al verviervoudigd (index 404) t.o.v. 2009, in Vlaanderen slechts verdrievoudigd (index 316). In 2019 is de gereduceerde emissie in Limburg meer dan verzevenvoudigd (index 760) t.o.v. het basisjaar 2009, terwijl dat in Vlaanderen bijna verzesvoudigd is (index 582).

Check het cijfer van de week in de databank

_____

In de zomerperiode zal het cijfer van de week er even niet zijn. In de tweede helft van augustus is het weer wekelijks op post. Data & Analyse van de provincie Limburg wenst je een deugddoende zomer.