Een ogenblik geduld a.u.b.

CIJFER VAN DE WEEK // Steeds meer studenten onder Limburgse jongeren

door Koen Snyers

Hoeveel procent van de 18- tot 24-jarigen is student aan een hogeschool of universiteit? Het zegt iets (maar niet alles) over de mate waarin jongeren hogere studies volgen.

10 juli 2020

Toename van studenten onder Limburgse jeugd, maar achterstand ten opzichte van Vlaamse jongeren blijft

De groep van 18- tot 24-jarigen is te beschouwen als de potentiële leeftijdsgroep van studenten, ook al verschilt het aantal opleidingsjaren naargelang de studierichting. Tussen 2010 en 2017 nam het percentage studenten onder deze leeftijdsgroep in Limburg toe van 37,2% tot 43,9%. Dit kan wijzen op het feit dat steeds meer jongeren hogere studies volgen, maar evenzeer op het feit dat jongeren die hogere studies volgen, er steeds langer over doen. Wellicht is het een combinatie van beide factoren. In elk geval, Limburg blijft hier onder de curve die we vaststellen bij Vlaamse jongeren, bij wie het percentage studenten tussen 2010 en 2017 evolueerde van 40,0% naar 46,1%.

Hoogste percentages studenten in gemeenten in buurt van hogeschool of universiteit

De cijfers per gemeente lijken erop te wijzen dat de nabijheid van een hogeschool of universiteit een invloed heeft op het percentage studenten in de gemeente. Hoe dichter in de buurt van de gemeente met een onderwijsinstelling, hoe hoger het percentage.

Zo zien we dat Alken (59,7%), Diepenbeek (59,6%) en Hasselt (55,2%) een veel hoger percentage studenten onder jongeren telden in 2017 dan heel Limburg. Verder ligt dit percentage ook nog hoger dan gemiddeld in Zutendaal, Herk-de-Stad, Lummen, Zonhoven, As, Nieuwerkerken, Peer, Borgloon en Wellen. Op Peer na zijn dat allemaal gemeenten die in de buurt van een gemeente met een onderwijsinstelling liggen.

Het kleine Herstappe (16,7%), Voeren (23,3%) en Maasmechelen (33,9%) tellen procentueel veel minder studenten onder jongeren dan Limburg. Opvallend is Genk (met ook hoger onderwijs op het grondgebied), dat (samen met een aantal andere gemeenten) een lager percentage studenten telt onder jongeren dan Limburg.

Check het cijfer van de week in de databank