Een ogenblik geduld a.u.b.

CIJFER VAN DE WEEK // 1,3% van de Limburgse verkeersslachtoffers is een e-biker

door Hing Cheung Li

In 2018 telt Limburg 4.031 verkeersslachtoffers met letsel. Daarvan is 1,3% een e-biker, liefst 56,7% is een bestuurder of inzittende van een personenwagen.


26 november 2019

Verkeersslachtoffers met letsel naar type weggebruiker

Bestuurders en inzittenden van personenwagens vormen het leeuwenaandeel van de Limburgse verkeersslachtoffers met letsel: 56,7%. Dat is beduidend meer dan bij Vlaamse verkeersslachtoffers (44,5%).
Onder Limburgse verkeersslachtoffers komen fietsers en voetgangers procentueel dan weer minder voor dan onder Vlaamse verkeersslachtoffers: 15,8% versus 24,1% fietsers, 5,4% versus 7,1% voetgangers.
Limburgers die zich verplaatsen met een e-bike maken 1,3% uit van de verkeersslachtoffers met letsel. Dat is ongeveer even veel als bij Vlamingen (1,4%).
Tot slot is er de restcategorie andere, onder meer vrachtwagens, landbouwvoertuigen, autobussen, bromfietsen, motorfietsen en speed pedelecs. Deze categorie vormt in Limburg 20,8% van de verkeersslachtoffers, in heel Vlaanderen 22,9%.

Leeftijd van de verkeersslachtoffers

Bekijken we de verkeersslachtoffers per type verkeersgebruiker naar leeftijd, dan stellen we vast dat verkeersslachtoffers bij de voetgangers en de fietsers min of meer gelijkmatig verdeeld zijn over de leeftijdsgroepen. Bij de gebruikers van e-bikes treffen we de meeste verkeersslachtoffers aan bij 60-74-jarigen (42,3%), 45-59-jarigen (21,7%) en 75-plussers (17,3%). Bij de bestuurders en inzittenden van personenwagens situeren verkeersslachtoffers zich het meest bij 15-29-jarigen (33,7%), 30-44-jarigen (26,4%) en 45-59-jarigen (20,0%).

Check het cijfer van de week in de databank