Loading...

Modified: 

Modified: 

Theme modified: 

Modified: 

  Link Empty
  Icoon

  Gegevens gewijzigd
  Wachtwoord gewijzigd  please wait...

  Click "Ok" to open the live version in a new tab or window.

  Tegel Insluiten

  Met onderstaande HTML code kunt u een tegel publiceren op uw eigen website.

  gebiedsselectie thema's navigatie tegels sidebar indicator info
  Toon als grid Toon als lijst

  17 oktober 2019 / #cijfervandeweek

  15,0 %

  Op de werelddag van verzet tegen armoede kijken we naar het percentage van de Limburgse bevolking dat geniet van het voorkeurtarief in de ziekteverzekering. Het gaat om 15,0 % van de Limburgse bevolking, een indicatie voor wie moet leven van een inkomen onder de Europese armoedegrens. In Genk en Maasmechelen is dit aandeel het hoogst.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=2328eee9-599c-4ab2-921a-5fa647e55114

  4 oktober 2019 / #cijfervandeweek

  5.656

  In 2018 werden er in Limburg 5.656 drugsgerelateerde misdrijven geregistreerd. Dat zijn er meer dan in 2017, maar heel wat minder dan in het topjaar 2008 (6.671).

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=9a0e9a2b-9ed9-45b2-a708-fd710bf20742

  26 september 2019 / #cijfervandeweek

  17,8 %

  In 2019 staat in Limburg 10,9 % van de handelspanden leeg. De leegstand van handelspanden is het grootst in Maaseik (17,8 %).

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=19f8a0e0-cdb1-42b9-a68a-5cc71ca200d4

  9 september 2019 / #cijfervandeweek

  59

  In 2017 telde Limburg 35 dodelijke verkeersslachtoffers. Dat was het laagste aantal in de periode vanaf 2009. In 2018 tellen we weer meer dodelijke verkeersslachtoffers in onze provincie, 59 om precies te zijn.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=f0b6dd25-d322-4d95-b8a9-144507382e64

  30 augustus 2019 / #cijfervandeweek

  -49

  Het natuurlijk saldo is het verschil tussen het aantal geboorten en overlijdens in de loop van een jaar. In Limburg was dat natuurlijk saldo in 2018 voor het eerst negatief: meer overlijdens dan geboorten dus, 49 om precies te zijn.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=e634bfe6-4365-4313-831b-cb92c23fa61a

  23 augustus 2019 / #cijfervandeweek

  62,8 %

  In 2018 telt Limburg 17.699 kandidaat-huurders voor sociale huisvesting. Dat is 62,8 % meer dan in 2009. Op de provincie Antwerpen na is dat de grootste procentuele groei van Vlaanderen.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=d75832b1-4186-4559-8f6d-58c4e422dc64

  12 augustus 2019 / #cijfervandeweek

  34 %

  In de centrumsteden Hasselt en Genk woont 34 % van de huishoudens in een huurwoning. In heel Limburg is dat 26 %.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in provincies.incijfers.be)

  https://provincies.incijfers.be//jive?workspace_guid=373f3479-812b-4024-b13d-e4803cbc5b23

  23 juli 2019 / #cijfervandeweek

  9,96  

  In de loop van 2018 bedraagt het aantal inwijkingen vanuit het buitenland per 1.000 Limburgers 9,96. Dat is voor het eerst sinds 2013 lager dan in het voorgaande jaar. Het aantal uiwijkingen naar het buitenland per 1.000 Limburgers bedraagt 6,31 in de loop van 2018 en situeert zich al sinds 2011 tussen 6 en 7.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=3b40d6b3-9732-4561-ba41-c22229e577d9

  18 juli 2019 / #cijfervandeweek

  24,9 %

  In 2018 is het aanbod van woongelegenheden in woonzorgcentra t.o.v. het aantal 80-plussers procentueel het grootst in Voeren (24,9 %). Voor heel Limburg gaat het om een aanbodratio van 18,1 %.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=7a8ef5d4-6415-410f-8718-60c92af6f34f

  09 juli 2019 / #cijfervandeweek

  11,2 %

  Van alle Limburgse schoolverlaters in 2017 verliet 11,2 % de schoolbanken zonder diploma secundair onderwijs. Dit percentage vroegtijdige schoolverlaters ging in dalende lijn tussen 2010 en 2015, maar sinds dat jaar gaat het weer de hoogte in. Het is nu al twee jaar op rij hoger in Limburg dan in heel Vlaanderen.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=fc93c16a-bd4e-4024-a9ab-9cc6c729a4f5

  02 juli 2019 / #cijfervandeweek

  4,04 ton

  De CO2-emissie door huishoudens in Limburg evolueerde tussen 2011 en 2016 van 4,66 naar 4,04 ton per huishouden. In Vlaanderen evolueerde dit cijfer van 3,89 naar 3,51 ton per huishouden in dezelfde periode.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in provincies.incijfers.be)

  https://provincies.incijfers.be//jive?workspace_guid=8d6b07f0-fb4b-4dec-9859-f3eccec6a359

  24 juni 2019 / #cijfervandeweek

  27,9 %

  In 2019 heeft 27,9 % van de winkelvloeroppervlakte in de Limburgse detailhandel de invulling 'in en om de woning'. Welk is de andere invulling?

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=9909abdb-3da9-4d18-b278-6d4053a414d3

  13 juni 2019 / #cijfervandeweek

  8,4 %

  In 2018 is 4,1 % van de totale oppervlakte in Limburg bebouwd. In Genk is de bebouwingsgraad met 8,4 % het hoogst, in Voeren met 1,2 % het laagst.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=97a160a5-54fa-4e00-b23e-fce64fb14988

  4 juni 2019 / #cijfervandeweek

  90 %

  In 2015 werkt plusminus 90 % van de loontrekkenden uit Nieuwerkerken en Heers in een andere gemeente dan hun woonplaats. Dat is veel hoger dan voor heel Limburg (72,6 %).

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=859730f0-5316-4276-ae9b-bda712462577

  7 mei 2019 / #cijfervandeweek

  6.329

  Tijdens de periode 2014-2017 was het aantal nieuwkomers zowel in Limburg als in heel Vlaanderen het hoogst in het jaar 2016. In Limburg tellen we in dat jaar 6.329 nieuwkomers, dat zijn meerderjarige personen die zich voor het eerst en voor langere duur in Vlaanderen vestigen en al dan niet verplicht een inburgeringstraject horen te volgen.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=b705c093-0629-4e74-8e6f-2cb89fa26fdf

  30 april 2019 / #cijfervandeweek

  22,6 %

  In 2017 maakt in Genk 22,6 % van alle kinderen/jongeren jonger dan 20 jaar deel uit van een gezin dat recht heeft op het voorkeurtarief in de ziekteverzekering (lees: onder de Europese armoedegrens valt). Voor heel Limburg gaat het om 13,9 %.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=a68a306e-6426-4fbb-9468-6330aece5321

  24 april 2019 / #cijfervandeweek

  361.077

  Tot 2008 steeg het aantal huishoudens sneller dan het aantal inwoners in Limburg. Sinds 2008 stijgt het aantal inwoners sneller dan het aantal huishoudens. In 2018 telt Limburg 361.077 private huishoudens.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=277d1f48-7370-4c6c-862f-70d1fc2a1802

  17 april 2019 / #cijfervandeweek

  10,0 %

  In 2018 is 12,3 % van alle woongelegenheden in Genk een sociale huurwoning. Dat is het hoogst van alle gemeenten. In heel Limburg gaat het om 5,6 %.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=248e1312-07cc-46c8-99f8-72da0951572a

  03 april 2019 / #cijfervandeweek

  10,0 %

  In 2018 woont in Lanaken 10,0 % van alle inwoners op een ander adres dan het jaar ervoor. Daarmee scoort Lanaken het hoogst van alle gemeenten. In heel Limburg gaat het om 7,8 %.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=79f78ded-fa75-4848-b7ad-8d862232dee4

  27 maart 2019 / #cijfervandeweek

  19,7 %

  In 2018 telt de Limburgse bevolking 19,7 % ouderen van 65 jaar en meer. Daarmee zit Limburg bijna  op het niveau van Vlaanderen (20,0 %). Tussen 2008 en 2018 steeg het percentage ouderen in Limburg veel sterker dan in heel Vlaanderen.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=11bde5f7-2a40-4db9-84ff-a6a37ea0ad0d

  20 maart 2019 / #cijfervandeweek

  7.067

  In 2017 telt Limburg 7.067 startende ondernemers, dat is het hoogste aantal in een periode van 10 jaar. Daartegenover staan 600 faillissementen in 2017, op één na het laagste aantal sinds 2008.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=02dbc5d5-7ec1-471d-bfab-fc5ca7e093c5

  11 maart 2019 / #cijfervandeweek

  27,1 %

  De Limburgse bevolking is divers. Dat blijkt alleen al uit het feit dat 27,1 % van alle Limburgers een niet-Belgische herkomst heeft in 2017. Dat is meer dan wie een niet-Belgische nationaliteit had bij geboorte (19,2 %) en wie nu een niet-Belgische nationaliteit (10,2 %) heeft.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=8b6c4f7d-25dd-4892-954d-69cf412c7783

  5 maart 2019 / #cijfervandeweek

  7.956

  In 2017 waren er in Limburg 7.956 geboorten, het laagste aantal sinds 2005. Voor het eerst (in de periode sinds 2000) benadert het sterftecijfer (7.497) het aantal geboorten.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=130429df-aef9-4458-a42f-8cae2cc31733

  25 februari 2019 / #cijfervandeweek

  14,2 %

  In 2016 heeft 14,2% van alle ziekteverzekerden in Sint-Truiden een chronische aandoening, het meest van alle Limburgse gemeenten. Aan het andere uiteinde van het spectrum zijn er slechts 9,3 % ziekteverzekerden met een chronische aandoening in Hechtel-Eksel.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=9e185bcb-d45a-4f7a-8187-5bce2368010d

  18 februari 2019 / #cijfervandeweek

  927

  In 2017 zijn er in Hasselt 927 verkooptransacties van woningen (524) en appartementen (403). Dat is het meest van alle Limburgse gemeenten. In geen enkele andere gemeente is het aandeel van verkochte appartementen t.o.v. alle verkooptransacties zo hoog.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=45b223aa-20ef-47d6-a4b1-07d4d5ede414

  11 februari 2019 / #cijfervandeweek

  16,2 %

  In 2018 staat 16,2 % van alle handelspanden in Leopoldsburg leeg. Dat is het hoogst van alle Limburgse gemeenten. Voor heel Limburg bedraagt het percentage leegstaande handelspanden 10,7 %.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=9999bce7-6cad-4326-bf4e-08fca6b4a326

  28 januari 2019 / #cijfervandeweek

  17,3 %

  Tussen 2000 en 2018 groeide de bevolking in Limburg met  10,1 %. In Beringen nam de bevolking procentueel het sterkst toe in die periode (met 17,3 %).

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=fe287544-60db-4600-b1b8-797020abb2bd

  23 januari 2019 / #cijfervandeweek

  41,6 %

  In 2017 ontwikkelt 41,6 % van de leerlingen secundair onderwijs uit Genk een risicoschoolloopbaan. In heel Limburg tellen we 30,7 % risicoschoolloopbanen.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=c6928163-bfa0-4675-900d-d0f50fde0217

  18 januari 2019 / #cijfervandeweek

  27.549 euro

  In 2016 bedraagt de bruto toegevoegde waarde (BTW) tegen basisprijzen per Limburger 27.549 euro. Dat is veel minder dan het bedrag per Vlaming (34.178 euro). Dit is een indicator voor de geproduceerde welvaart in een regio.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=7164f077-f387-48fc-b908-f7a371ba520d27

  11 januari 2019 / #cijfervandeweek

  32.652

  Door de fusie van Neerpelt en Overpelt bekleedt Pelt met 32.652 inwoners de 8ste plaats wat het aantal inwoners betreft in Limburg. De andere fusiegemeente Oudsbergen (Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek) telt 23.423 inwoners en bekleedt daarmee de 14de plaats.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=fd38e753-9e58-49b0-9caa-17c04b2d99b3

  02 januari 2019 / #cijfervandeweek

  83.911

  In 2018 telt Limburg 83.911 zelfstandigen. In 2009 waren er dat slechts 71.774.
  Dat is een stijging met 16,9 %.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=9c574231-9992-437c-91b2-2705725e08cd

  12 december 2018 / #cijfervandeweek

  25,6 %

  In 2017 is het aanbod van woongelegenheden in woonzorgcentra t.o.v. het aantal 80-plussers het grootst in Voeren (25,6 %). Voor heel Limburg gaat het om een aanbodratio van 18,5 %.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=7a8ef5d4-6415-410f-8718-60c92af6f34f

  07 december 2018 / #cijfervandeweek

  43,6 %

  In 2017 heeft 43,6 % van de kansarme leerlingen in het gewoon secundair onderwijs in Limburg minstens één jaar schoolse vertraging. Bij de kansrijkere leerlingen is dat slechts 19,4 %.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=d092b702-d887-404f-bf6b-f450ded43543

  30 november 2018 / #cijfervandeweek

  28,0

  In 2017 zijn er in Hasselt 28,0 handelspanden per 1.000 inwoners. Dat is het hoogst van alle Limburgse gemeenten. Sint-Truiden (27,2) en Tongeren (26,7) volgen op de tweede en derde plaats. Heel Limburg telt 20,1 handelspanden per 1.000 inwoners.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=abc4575b-8f43-4714-bd45-13078f1b7bdd

  21 november 2018 / #cijfervandeweek

  32,5 %

  In 2017 is 32,5 % van alle Limburgse verkeersslachtoffers iemand uit de leeftijdsgroep van 15- tot 29-jarigen. Dat is de meest vertegenwoordigde leeftijdsgroep onder de verkeersslachtoffers.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=56b7477a-7790-4ad8-882c-8ff2b0d43bb4

  09 november 2018 / #cijfervandeweek

  2.790

  In 2017 zijn er volgens de criminaliteitsstatistieken van de Federale Politie in Limburg  2.790 woninginbraken. In absolute cijfers is dat het laagste cijfer sinds 2010. Het komt neer op 3,2 woninginbraken per 1.000 inwoners.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=defc0dcc-8b37-4cc9-80c6-60fb68ac8019

  05 november 2018 / #cijfervandeweek

  19,4 %

  Op 1 januari 2018 telt Limburg 870.880 inwoners. Dat is een procentuele groei van 19,4 % t.o.v. het jaar 2000. De bevolkingsgroei in Limburg is daarmee sterker dan In heel Vlaanderen (15,6 %).

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=297f6976-39b1-49fa-a9af-690255a8e4a9

  31 oktober 2018 / #cijfervandeweek

  7,8 %

  In het jaar 2017 is de werkloosheidsdruk het grootst in Genk: 7,8 % van alle 18-64-jarigen is er dan niet-werkend werkzoekend. In heel Limburg gaat het om 5,3 %.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=c7581012-56a4-46b2-a56c-5c81e9a2e38a

  15 oktober 2018 / #cijfervandeweek

  52,0 %

  In 2017 is in Genk 52,0% van alle inwoners van een andere dan de Belgische of Nederlandse herkomst. In heel Limburg is dat
  19,5%.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=e7430108-2ac6-4839-9e14-f31dd1e6d46c

  28 september 2018 / #cijfervandeweek

  27,5 %

  In 2017 bestaat 27,5 % van alle Limburgse huishoudens uit een alleenwonende. In 2001 was dat slechts 21,9 %. Dit wijst erop dat de gezinsverdunning zich met rasse schreden verder zet. In Vlaanderen evolueerde het percentage alleenwonenden in dezelfde periode van 27,5 % naar 31,2 %.

  (klik verder om de cijfers te bekijken in limburg.incijfers.be)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=64e64a6f-6854-4ad2-8b55-75a64d1b546b

  19 september 2018 / #cijfervandeweek

  29,5 %

  In 2017 is 29,5 % van alle geboorten in Genk een geboorte in een kansarm gezin. Dat is het hoogst van alle Limburgse gemeenten. Voor heel Limburg gaat het om 14,2 %.

  (klik om verder te kijken)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=50c5f8f0-fa12-4ee1-82d7-428dd5e0e1ed

  12 september 2018 / #cijfervandeweek

  13,2 %

  (nog aanpassen) Limburg scoort het best van alle Vlaamse provincies wat betreft het percentage gezinnen met een installatie van zonnepanelen: 13,2 %. Voor heel Vlaanderen heeft 8,6 % van de gezinnen zonnepanelen.

  (klik om verder te kijken)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?sel_guid=cbd2ae47-4222-4a85-a2b2-22d002a983fd

  05 september 2018 / #cijfervandeweek

  13,8 %

  (nog aanpassen) Tussen 2001 en 2016 is er meer dan een verdubbeling van het procentueel aandeel geboorten in kansarme gezinnen in Limburg: van 6,7 % naar 13,8 %.

  (klik om verder te kijken)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?sel_guid=a6dfcda5-5161-4502-9f92-960e484365ac

  11 juni 2018 / #cijfervandeweek

  7,3 pro mille

  In 2016 tellen we in Limburg 7,3 nieuwkomers per 1.000 inwoners. Limburg komt daarmee na Vlaams-Brabant (10,4) en Antwerpen (9,7).

  (klik om verder te kijken)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=ec869167-3e21-4d3f-90b0-445960fe3754

  24 mei 2018 / #cijfervandeweek

  29,8 %

  Volgens de nieuwe bevolkingsprognoses van Statistiek Vlaanderen zal 29,8 % van alle huishoudens in Limburg in 2035 bestaan uit een alleenwonende. In 2017 bedraagt dit percentage slechts 27,6 %.

  (klik om verder te kijken)

   

  https://limburg.incijfers.be/Jive?workspace_guid=7298c1fe-bfc0-44e2-b627-0faa6fa3839a

  08 september 2017 / #cijfervandedag

  80,0 %

  Nieuwerkerken, de gemeente met het laagste percentage leerlingen met risicoschoolloopbanen in het secundair onderwijs (21,6 %), heeft het hoogste percentage 18-jarigen dat doorstroomt naar het hoger onderwijs (80,0 %).

  (klik om verder te kijken)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?sel_guid=4d73eff8-a407-4ff6-be4b-6fcc2687ba0a

  07 september 2017 / #cijfervandedag

  16,3 %

  In Hasselt woont 16,3 % van de minderjarigen bij een alleenstaande ouder (2016). In Limburg is dat 12,7 %.

  (klik om verder te kijken)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?sel_guid=768ec6e1-2242-4b15-a316-082d3021f39f

  05 september 2017 / #cijfervandedag

  35,7 %

  In 2016 bestaat 35,7 % van de huishoudens in Hasselt uit een alleenstaande. Dat is het hoogste cijfer van heel Limburg (27,1 %).

  (klik om verder te kijken)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?sel_guid=a5be62df-c09c-47bf-9120-f838ad48b5ca

  04 september 2017 / #cijfervandedag

  10,4 %

  In 2015 verliet 10,4 % van de Limburgse schoolverlaters de school zonder diploma secundair onderwijs, het laagste cijfer in zes jaar tijd.

  (klik om verder te kijken)

  https://limburg.incijfers.be/Jive?sel_guid=c7e9c7f1-3526-4135-900f-d68dbffd65f5

  Choose one area

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  ...Gebied... vergelijken met

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Regio

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Mosaic

  Binnen ‘Mijn Mosaic’ kunt u zelf thema’s samenstellen en deze delen met geinteresseerden. Hieronder in het kort de stappen om uw eigen thema te maken.

  1. Thema aanmaken
  Maak een thema aan door op het stersymbool te klikken. U kunt vervolgens de naam van thema wijzigen. Er is een maximum van vier thema’s.

  2. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via het stersymbool kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  3. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  4. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Het thema bevat nog geen tegels. Volg onderstaande stappen om tegels toe te voegen en het thema te delen.

  1. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via het ster symbool in een tegel kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  2. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  3. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Uw zoekopdracht {searchText} heeft helaas geen resulaten opgeleverd.

  Select period level